Diese Website benutzt, um Dienstleistungen zu erbringen, personifizieren Anzeigen und Analysieren Besucher Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie dem zustimmen. Weitere Informationen. Verstanden

Vollständiger Artikel

Vollständiger Artikel

Vollständiger Artikel

Vollständiger Artikel

Vollständiger Artikel

Vollständiger Artikel

Vollständiger Artikel

Vollständiger Artikel

Sociální podnikání

Hlásíme se ke koncepci sociální podnikání. Požadavky na sociální podnik naplňujeme reálným obsahem.
Za sociální podniky jsou považovány organizace, které naplňují veřejně prospěšný cíl a koncepci prospěchu:
Sociální prospěch:
Zaměstnávání a sociální začleňování daných cílových skupin, podpora sociální zodpovědnosti na místní úrovni.
Ekonomický prospěch:
Více než 50 procent zisku je znovu investováno do rozvoje podniku a naplňování jeho společensky prospěšného cíle.
Environmentální prospěch:
Při řízení podniku i výrobě  zohledňuje environmentální principy.
Místní prospěch:
Poptávku a nabídku směřuje dle možností do svého regionu, vyžívá místních zdrojů a lokální spolupráce a přispívá tak k jeho rozvoji.

Vollständiger Artikel

Vollständiger Artikel

Vitapurkoviny

Schreiben Sie uns

Ruf uns an

+420 461 612 579