Školení a praktický trénink Základní polohování - prevence dekubitů 

Vážení a milí ošetřovatelé, rádi a ochotně vám pomůžeme s péčí!

I. Teorie

II. Praktický trénink

III. Potvrzení znalostí + Výukové materiály

Co vám nabízíme?

1. SNÍŽÍME společně RIZIKA proleženin - dekubitů ve vašem zařízení.

2. NAUČÍME vaše spolupracovníky správně a účelně předcházet dekubitům.

3. VYSVĚTLÍME problematiku proleženin - dekubitů nejdříve krátce teoreticky.

4. PŘEDVEDEME vše názorně. Praktickému cvičení a tréninku je věnováno 80% času!

5. VŠICHNI účastníci si na místě sami VYZKOUŠÍ předvedené polohy a situace a OVĚŘÍ si takto nabyté znalosti.

6. CERTIFIKÁT se jménem účastníka potvrdí nově získané dovednosti. Účastnící také obdrží výukové materiály.  

Školení vedou kvalifikované zdravotní sestry s více než 20 letou praxí, které denně navštěvují zdravotnická a sociální zařízení a pomáhají s prevencí dekubitů.

CHCI OBJEDNAT 

Školení a praktický trénink 090101 Základní polohování - prevence dekubitů