Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace 

S čím Vám pomůžeme?

Pomůžeme vám vybavit lůžko, zlepšíme komfort, hygienu a bezpečí.

Pomůžeme vám vybrat vhodné polohovací antidekubitní prostředky, které zlepší péči, odstraní nebo sníží rizika, nemocnému uleví a vám usnadní péči.

Pomůžeme vám poskytnout pacientovi nebo vašemu blízkému o kterého pečujete, kvalitní a plnohodnotnou péči.

Celý článek

Co děláme?

Vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme produkty a služby pro poskytování profesionální a domácí péče.

Specializujeme se pomoc a podporu dlouhodobě ležícím pacientům a na prevenci proleženin - dekubitů.

Jsme rodinná firma s 30 letou tradicí. Vše vyrábíme v České republice.

Celý článek

A ještě...

pomůžeme správně a bezpečně preventivně polohovat dlouhodobě ležící pacienty.

Vysvětlíme a naučíme vás  správně a bezpečně preventivně polohovat.

Dodáme vám kompletní vybavení lůžka, polohovací polštáře a další doplňky a vybavení pro péči.
Postaráme se o vás - poradíme, vysvětlíme, pomůžeme, v případě potřeby opravíme. Pomůžeme vám s péčí!

Celý článek

Světový den boje proti dekubitům

Světový den „STOP dekubitům“, který pořádá EPUAP - Evropský poradní panel pro otázky proleženin.

Organizace vznikla před více než 20 lety v Londýně, aby spojila zdravotníky a vědce s cílem „Zajistit úlevu lidem s dekubitem nebo těm, kteří jsou ohroženi rizikem vzniku dekubitů, a to především podporou výzkumu, osvětou veřejnosti a ovlivněním politiky související s dekubity ve všech Evropských zemích tak, aby byla zajištěna adekvátní a efektivní péče soustředěná na pacienta“.
Dekubity (neboli proleženiny) jsou poškození kůže a podkožních tkání, které vznikají jako důsledek kombinace dlouhodobého tlaku a dalších rizikových faktorů u osob se ztrátou hybnosti nebo citlivosti. Dekubity se tvoří nejčastěji v místech, kde se kostní výčnělky pokryté malou vrstvou tukové a svalové tkáně dotýkají podložky. Rizikovými místy jsou paty, sakrální oblast, kyčle, pánev, kolena, kotníky, lokty, lopatky, žebra, výběžky obratlů na páteři, boky, týlní část hlavy a chodidla. Proleženiny se tvoří velmi rychle, někdy i během několika desítek minut. Poškození postupuje vždy z hloubky na povrch, proto je někdy velmi obtížné vznikající dekubit včas poznat. Dlouhodobé působení tlaku způsobuje poruchy prokrvení dané oblasti a postižená tkáň začne odumírat. Dekubity jsou velmi nepříjemným a bolestivým onemocněním a jejich léčba je obtížná a dlouhodobá. Často dochází k opětovnému vzniku otevřených ran, k návazným infekcím a projevům, které zhoršují kvalitu života člověka, ohrožují jeho život a prodlužují hospitalizaci. V neposlední řadě ztěžují práce ošetřujícímu a zdravotnickému personálu a zvyšují náklady na léčbu. V Evropě je hospitalizováno cca 20% lidí s dekubity. Každoročně trpí vzniklým dekubitem miliony lidí.
Důležitost prevence a sledování dekubitů byla v minulosti přehlížena, přestože dekubity působily velké trauma pacientům a jejich rodinám. V současné době se problematikou již celosvětově zabývají odborníci všech profesí v dlouhodobé, intenzivní a domácí péči. V ČR se sledování dekubitů stalo součástí ukazatelů kvality ošetřovatelské péče. Za nejúčinnější způsob řešení problematiky dekubitů je považována včasná prevence. Významnou roli v prevenci dekubitů má pravidelné polohování do přesně definovaných poloh. Polohování je součástí komplexu preventivních opatření společně s hygienou, správnou výživou, blokováním nepříznivých mechanických vlivů vnějšího prostředí a normalizací celkového stavu. Polohováním dochází ke snížení tlaku na kůži, ke zlepšení prokrvení kůže, brání vzniku svalových atrofií, kontraktur a deformací kloubů, eliminuje bolest a zlepšuje psychický stav pacientů. Prokrvení kůže pak podporuje hojení a správný metabolizmus.  
Kromě speciálních antidekubitních matrací slouží pro správné polohování polohovací pomůcky různých tvarů a materiálů (válce, podkovy, klíny a další), které pomáhají zafixovat pacienta na lůžku a rozložit působení tlaku. Pro snížení tření a střižního efektu je důležité používat vhodné lůžkoviny, které jsou hladké a neshrnují se na matraci. K udržení hygieny lůžka a suchého neinfekčního prostředí jsou vhodná hygienická prostěradla a chrániče matrací s membránami z nepropustných, ale prodyšných materiálů. Současné moderní a funkční materiály jsou elastické, antibakteriální, zdravotně nezávadné, rezistentní vůči plísním a MRSA, omyvatelné a dezinfikovatelné.
Nejdůležitější prevencí je kvalitní a systematická ošetřovatelská péče.
Podporujeme aktivity EPUAP.
Podporujeme prevenci vzniku dekubitů.
Podporujeme a pomůžeme s kvalitní ošetřovatelskou péči.

Celý článek

Sdílíme s vámi znalosti a zkušenosti

Máme pro vás dostatek informací:

Worskhopy preventivního polohování.
Brožury srozumitelné i laikům.
Názorná videa (Kliknutím na obrázek spustíte video).
Informační kartičky a letáky.
Pravidelný newsletter Vitapurkoviny.

Celý článek

Kdo jsme? Historie + současnost + náš tým

VITAPUR spol. s r. o.  je rodinná firma sídlící v Litomyšli, ve východní části České republiky. Historie naší firmy se píše již od roku1990, kdy firmu založila paní Vlasta Veselíková, nejdříve jako živnostník.
Dnes již téměř 30 let Vám můžeme přinášet naše výrobky, které Vám budou velmi dobře sloužit. A také služby. Pomůžeme vám s péčí!
S radostí!

Není možné žít pouze z tradice. Je potřeba přemýšlet, tvořit, zkoušet a zlepšovat. Děláme to s nadšením a chutí! Vybíráme pro vás ve světě ty nejlepší materiály a se zkušeným týmem šikovných spolupracovníků a s pomocí moderních technologií vyvíjíme a vyrábíme produkty, které pomáhají snižovat rizika proleženin, pomáhají nemocným a usnadňují péči ošetřovatelkám i ošetřovatelům v profesionální i domácí péči.
Největší radost nám přináší spokojený zákazník, který se s námi o své zkušenosti s výrobky a službami podělí.

Celý článek

Kvalita. Jistota. Bezpečí.

Lidé - zkušení kvalifikovaní spolupracovníci.
Prvotřídní suroviny, materiály a komponenty.
Špičkové technologie.
Správné technologické postupy.
Nápady - vývoj - inovace - realizace.
To je VITAPUR.
Jsme vám k dispozici. Pomůžeme vám s péčí. S radostí!

VITAPUR je registrovaným výrobcem zdravotnických prostředků, reg. Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Jsme členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.
Již v roce 2009 jsme zavedli a od tohoto roku používáme systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 Vývoj výroba a prodej zdravotnických prostředků a vybavení pro nemocnice, ústavy sociální péče a domácí péči.
Každý rok procházíme náročným auditem.
Pravidelně se účastníme nejdůležitějších sympozií a seminářů s problematikou prevence dekubitů, pořádaných odbornými společnostmi nebo univerzitami.
Jsme pravidelnými účastníky Kulatého stolu Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice dekubitů.

Celý článek

Materiály

Jen to nejlepší je dost dobré.
Kvalita finálního výrobku je již od základu ovlivněna kvalitou vstupních materiálů a komponentů. Je to stejné, jako když chcete uvařit dobré jídlo. Pokud chceme uvařit chutný guláš, tak musíme začít již při nákupu surovin a dobře vybírat. Maso, cibuli, papriku... (kvalita papriky dělá divy!).
Bez dodržení těchto pravidel a správného receptu (technologického postupu) není možné dosáhnout očekávaného výsledku. Pokud cokoli ošidíme, na výsledku se to projeví. Pokud ale tato jednoduchá pravidla dodržíme, výsledek v podobě výborné krmě a spokojených strávníků se dostaví!
A těmito zobecněnými zásadami se řídíme i my.

Celý článek

Sociální podnikání

Společnost VITAPUR spol. s r. o. vznikla v roce 2014 a navazuje na činnost firmy Vlasta Veselíková, založené v roce 1990. Zabývá se zejména vývojem, výrobou a prodejem výrobků pro péči o dlouhodobě nepohyblivé osoby v nemocnicích, v oblasti sociální péče (ústavy sociální péče, léčebny dlouhodobě nemocných, domovy seniorů, hospice) a v domácí péči o seniory, handicapované a děti. Zásadní zastoupení mají polohovací zdravotnické prostředky a matrace pro prevenci proleženindekubitů. Při výrobě těchto prostředků jsou užívány vysoce kvalitní funkční materiály, bielastické, nepromokavé, prodyšné, antibakteriální, odolné proti MRSA a moderní technologie šetrné k životnímu prostředí, např. bezešvé textilní spoje vytvořené pomocí ultrazvuku, bránící průniku nečistot a usnadňujících desinfekci.

Společnost vydává vzdělávací brožury a poskytuje školení pro odborný personál i laiky. V oblasti vývoje spolupracuje s předními zdravotnickými pracovišti v ČR. Naše produkty pomáhají pacientům i personálu v téměř každé nemocnici v České republice. Od roku 2009 je společnost chráněnou dílnou, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním omezením a je Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR registrovaná jako sociální podnik.
Společnost zavedla a používá systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 Vývoj, výroba a prodej zdravotnických prostředků a vybavení pro domácí péči, ústavy sociální péče a nemocnice. Je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků České republiky a registrovaným výrobcem zdravotnických prostředků Ministerstvem zdravotnictví ČR. Společnost se pravidelně účastní Kulatého stolu s problematikou prevence dekubitů, který každoročně pořádá Ministerstvo zdravotnictví ČR. Aktivně se účastní a zapojuje do řady odborných sympozií a workshopů. Úspěšně realizuje projekty v rámci VaV, např. spolupráci na výzkumu a vývoji s Vysokým učením technickým v Brně a dalšími partnery.

Společnost VITAPUR spol. s r. o. se ode dne svého založení hlásí k principům sociálního podnikání, které má uvedeny i v zakládacích dokumentech, a naplňuje tyto cíle sociálního podnikání:

1) SPOLEČENSKÁ PROSPĚŠNOST. Společenská prospěšnost v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Zaměstnáváme min. 50 % osob znevýhodněných na trhu práce, z cílové skupiny osob se zdravotním znevýhodněním. Celkový počet zaměstnanců: 17, počet zaměstnanců z cílové skupiny (CS): 7 (Stav 2. Q. 2022).

2) INTEGRACE A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ. Integruje a rozvíjí zaměstnance znevýhodněné na trhu práce prostřednictvím personálních a integračních nástrojů, které umožňují zaměstnanci výkon pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení jeho individuálních specifických potřeb. Podpora je zajištěna 2 spolupracovníky (technik a vedoucí výroby), kteří poskytuji koordinaci a podporu fyzickou i morální včetně asistence osobám z CS v rozsahu min. 2 hod. týdně.

3) ZAPOJOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Zapojuje zaměstnance do směřování podniku na základě vypracované strategie, resp. zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku na výrobních poradách, o výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů – na výroční poradě, setkání na závěr roku; zaměstnanci jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku formou konzultací a výrobních porad. Zaměstnanci z CS se aktivně každodenně podílí na vývoji nových produktů a jejich realizaci.

4) REINVESTICE MIN. 51 % ZISKU. Reinvestujeme min. 51 % zisku do rozvoje sociálního podniku, do naplnění jeho společenské prospěšnosti. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží tvoří 90 % z celkových výnosů podniku. Celý zisk za rok 2021 ve výši 100 % byl reinvestován do rozvoje sociálního podniku, do vývoje a výzkumu a výroby nových antidekubitních polohovacích prostředků pro zkvalitnění poskytované péče dlouhodobě nepohyblivým pacientům upoutaným
na lůžko.

5) NEZÁVISLOST V MANAŽERSKÉM ROZHODOVÁNÍ. Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích (autonomie a transparentnost řízení i vlastnické struktury) je zajištěna. Společnost nemá externí zakladatele, není závislá na externích rozhodovacích procesech, je zcela autonomní a má velmi jednoduchou a transparentní a řídící strukturu.

6) LOKALIZACE. Lokalizace, podpora místní ekonomiky; podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby, podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů, např. tiskárna HRG Litomyšl, DUKOR s. r. o. Litomyšl a spolupracuje, komunikuje s místními aktéry a odběrateli, např. Nemocnice Litomyšl, Nemocnice Svitavy, Nemocnice Ústí nad Orlicí, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Domov pro seniory Sloupnice, aj.
Jsme také členem Spolku Made in Litomyšl, který podporuje lokální ekonomiku.

7) ENVIRONMENTÁLNÍ ZODPOVĚDNOST. Environmentální zodpovědnost ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků a poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování; podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi. Používáme materiály pouze od výrobců z EU. Používáme materiály udržitelné, snadno recyklovatelné, kde to lze, tak 100% přírodní, certifikované dle ÖKO-Tex 100 nebo WOOLMARK. Minimalizujeme odpad, který ze 100% třídíme. Textilní odpad z 95 % poskytujeme ke zpracovaní na další produkty, nic se nevyhodí. Pro kancelářské dokumenty používáme výhradně recyklovaný papír. Všude kde to lze, po dohodě s dodavateli nebo zákazníky dokumenty netiskneme, ale používáme v elektronické podobě.

V Litomyšli 1. 9. 2022

Ing. Martin Veselík, jednatel

Celý článek

Reference

Částečný, neúplný výčet zařízení, která používají naše výrobky.
Fakultní nemocnice Brno
IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny Praha
Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakultní nemocnice Plzeň
NEMPK - Nemocnice Pardubického kraje
Fakultní nemocnice v Motole
Krajská nemocnice Liberec
Nemocnice České Budějovice
Nemocnice Havlíčkův Brod
Nemocnice Jihlava
Nemocnice Jindřichův Hradec
Nemocnice Kutná Hora
Nemocnice Kyjov
Nemocnice Na Bulovce Praha
Nemocnice Na Františku Praha
Nemocnice Na Homolce Praha
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
Nemocnice Strakonice
Nemocnice Valašské Meziříčí
Nemocnice ve Frýdku-Místku
Nemocnice Znojmo
Oblastní nemocnice Jičín
Oblastní nemocnice Kolín
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Oblastní nemocnice Příbram
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Oblastní nemocnice Trutnov
Orlickoústecká nemocnice
Thomayerova nemocnice
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Vojenská nemocnice Olomouc
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

mimo dalších nemocnic i domy sociálních služeb, domovy seniorů, hospice, léčebny dlouhodobě nemocných a další zařízení profesionální péče.

Celý článek

Napište nám

Zavolejte nám

+420 461 612 579

Jsme vám kdykoli a kdekoli nablízku.
Rádi přijedeme, poradíme, pomůžeme.
Pomůžeme vám s péčí!

 

VITAPUR spol. s.r.o.
Nová 856, 570 01 Litomyšl, Česká republika