Cílem a smyslem naší každodenní práce je odstranit z České republiky proleženiny-dekubity.

Tomuto cíli podřizujeme veškeré naše aktivity. Významnou součástí naší práce je edukace a šíření povědomí o problematice dekubitů.

Pojďme společně odstranit zbytečnou bolest u pacientů a ošetřovatelům pomožme s namáhavou péčí.  

Jak předcházet proleženinám-dekubitům? 
Podívejte se na názorné třídílné video pro laiky i profesionály.

1. díl: Proleženiny - dekubity

Co jsou proleženiny - dekubity? Kdo je ohrožen? Jak předcházet vzniku? Jak správně pečovat?

2. díl: Vybavení lůžka a správná péče
Jaké vlastnosti má mít lůžko pro profesionální a jaké pro domácí péči? Jakou použít matraci,s jakými vlastnostmi? Jaké lůžkoviny jsou vhodné? 

3. díl: Preventivní polohování
Jak správně preventivně polohovat pacienta? Co je důležité? Jaké jsou základní polohovací pomůcky?

Věstník č. 16/2015 Ministerstva zdravotnictví ČR - Sledování dekubitů jako jednoho z důležitých kritérií hodnocení kvality poskytované péče.

Doporučené ošetřovatelské postupy zde