Jsme připraveni spolupracovat. Obraťte se na prosím nás bez váhání. Vždyť většina našich produktů je vyvíjena ve spolupráci s vámi, s konkrétními lékaři, sestrami a ošetřovateli i pacienty. Každý měsíc představujeme min. 1 - 2 nové nebo inovované produkty. Vážíme si této spolupráce a děkujeme vám za pomoc a inspiraci!

Přímý kontakt na vývoj: Ing. Martin Veselík, tel. 602 354 711, martin@vitapur.cz

Příklad širší a víceleté spolupráce je projekt antidekubitní inteligentní reaktivní matrace, na kterém spolupracujeme s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou elektrotechniky a informačních technologií, Středoevropským technologickým institutem Brno a dalšími partnery. Matrace využívá umělou inteligenci a výrazně pomůže zlepšit péči o dlouhodobě nepohyblivé pacienty upoutané na lůžko. Ve vývoji s těmito partnery nadále pokračujeme, nyní i za spolupráce Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích a dalších poskytovatelů ošetřovatelské péče.